Teknomerkez
TR EN ES
Konular

Genel Konular

Türkeli'den bugüne "Örs", 1953 yılında "Türkeli" şirketi Siemens&Halske'yi ve kuvvetli akım bölümünü kendi yapısı içinde toplayarak Türkiye'deki tek temsilcisi durumuna geldi. Bu ortaklık 1958 yılına kadar sürdü. 18 Aralık 1958 yılında Siemens ve Koç ortaklığı sonucu SİMKO kuruldu. 1961 yılında, şuan faaliyette olan kartal fabrikası kuruldu...
Fahrettin Baysal 04.07.2006
Çalışma hayatında, iş ortamında, çalışanların sağlığını ve can güvenliğini tehdit eden kazalara iş kazası denir. Çalışma güvenliği ile ilgili pek çok yasal düzenleme ve güvence yöntemleri uygulansa da, iş ve işçi güvenliği, çalışma hayatımızın en önemli konusunu oluşturmaktadadır.
Yaşar Acar 13.04.2005
Günümüzde pek çok işyerinde ve atölyede duyduğumuz ifadeleri dikkate alırsak, kalite ve yetenek kavramlarının birbirine girdiğini görürüz. Yapılan işin sonucunda ortaya çıkan garanti olayı ise, ustalıktaki kendine güvenin tezahürü olarak, genellikle bir meydan okumayı hissettirmektedir. Ama her ne şekilde izah edilirse edilsin, günümüzde kalite kavramı bir reklam aracı olarak kullanılmaktadır
Yaşar Acar 31.01.2005
1- Mal ve hizmetlerde kalite aranır. Personelde verimlilik aranır.
2- Kalitenin artması için harcama artırımı gerekebilir. Verimliliğin artırımı için harcama kısıtlaması gerekebilir.
3- Kalitenin artması için bilimsel ve teknolojik bilgiye ihtiyaç vardır. Verimliliğin artması içinse, psikolojik ve sosyolojik bilgiye ihtiyaç vardır.
Yaşar Acar 31.12.2004